STUL 90 VUOTTA 15.6.2023

Virstanpylväitä liiton toimintavuosilta 1933-2023

1930  1940   1950   1960   1970   1980   1990   2000   2010   2020

Virstanpylväitä liiton toimintavuosilta 1933-2023

2000
2000

2004

Pekka Sallinen eläkkeelle
2000

2005

Olli-Heikki Kyllönen toimitusjohtajaksi
2000

2005

Sähköala.fi-sivusto: alan uusi uutis- ja tietolähde
2000

2005

Yhdistetty sähkötyöturvallisuus – ja työturvallisuuskoulutus
2000

2005

Isot talotekniikkayritykset liiton jäseniksi
2000

2005

Sähkötalon lisärakennus valmistui
2000

2005

HeadPower Oy:n osakkaaksi
2000

2005

Talotekniikkaportaalit Oy:n osakkaaksi
2000

2006

Jäsenjärjestöt mukaan alueosastotoimintaan
2000

2006

Sähköala Koti –lehti
2000

2006

Talotekniikka.eu –portaalin avaaminen
2000

2006

Liittotoimistoon uusi jäsen- ja asiakashallintajärjestelmä
2000

2007

Oppilaitokset mukaan alueosastojen toimintaan
2000

2007

STUL perustajajäsenenä KIRA Kiinteistö- ja rakentamisfoorumissa
2000

2007

Sähköala-lehden verkkoversio
2000

2007

Sähköinfon uudet verkkosivut
2000

2007

Febdok – sähköverkon mitoitus- ja dokumentointiohjelma
2000

2008

Urakoitsija.fi:n linkittäminen Tilaajavastuu.fi-rekisteriin
2000

2008

Nuorisovideo kannustamaan nuoria alalle
2000

2008

Vaikuttaminen peruskoulutuksen opetussisältöihin
2000

2008

Sähköinfon uusi kauppa www.sahkoinfo.fi
2000

2008

Uusi asiakaslehti Sähköinfo
2000

2008

Liiton uudet nettisivut stul.fi
2000

2009

Liiton asiantuntijaryhmien uudelleen organisointi
2000

2009

Oppilaitosten tiedotussopimusuudistus
2000

2009

Sähköalan opetussuunnitelmien soveltamisohje
2000

2009

Severi – uusi verkkotuotteiden käyttöympäristö www.sahkoinfo.fi/severi
2000

2009

Palvelusopimus alan uuden työnantajayhdistyksen Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n kanssa
2010
2010

2010

Sähkötreffit-koulutus alkaa
2010

2010

Tietotuotteiden Severi-palvelu käynnistyy
2010

2010

Suomen Tilaajavastuu Oy perustetaan, STUL osakkaaksi
2010

2010

Uusi jäsenetu, STUL maksaa 1. kerran jäsenet Luotettava kumppani -ohjelmaan
2010

2011

S2010 mukaiset sähköselostusesimerkit valmistuvat
2010

2011

Sähkötreffit-toimintamalli käynnistetään
2010

2012

Pätevyyksien seurantapalvelu avataan
2010

2013

Liiton säännöt uudistetaan
2010

2013

STUL täyttää 80 vuotta 15.6.2013
2010

2013

STULin 80-vuotishistoriikki
2010

2014

Viestintäviraston määräys 65 sisäverkoista ja teleurakoinnista julkaistaan
2010

2015

Ensimmäinen Sähköinfon verkkokurssi julkaistaan
2010

2015

VTT:ltä selvitykset automaation mahdollisuuksista rakentamisen sääntelyssä
2010

2015

STUL:n hallituksen puheenjohtajaksi Amplit Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kuusela hallitusta ja työvaliokuntaa 8 vuotta johtaneen Juha Lounatvuoren tilalle
2010

2015

Juha Lounatvuoresta kunniapuheenjohtaja
2010

2015

Sähkötreffit – nimi vaihdetaan Löydä sähkömies -nimeen
2010

2016

Useita lausuntoja valmisteilla oleviin lakeihin: uusi hankintalaki, uusi sähköturvallisuuslaki, uusi maankäyttö- ja rakennuslaki, toisen asteen koulutusreformi
2010

2016

Sähköinfon ensimmäinen mobiilisovellus Tarketti tehostamaan työmaiden edistymisen seurantaa ja itselle luovutusta
2010

2016

Jäsenpalveluna digitaalinen lomapalkkojen laskentakoulutus
2010

2016

Uusia verkkokoulutuksia, merkittävimpänä SFS 6002 sähköturvallisuuskoulutus
2010

2017

Lausunto eduskunnalle sähköturvallisuuslain merkityksestä työssäoppimisessa
2010

2017

”Talotekniikka-aliurakoitsijasta päätoteuttajaksi” -seminaari
2010

2017

”RealGO”-hankkeen käynnistys, tavoitteena lisätä rakennuttajien ymmärrystä taloteknii-kan kasvavasta taloudellisesta ja toiminnallisesta merkityksestä
2010

2018

Vaikuttaminen julkisten hankintojen laadullisiin kriteereihin yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa
2010

2018

LVI-TU:n kanssa yhteisen talotekniikkastrategiatyön käynnistäminen
2010

2018

Digitaalisen hankintaprosessin kehittämiseen osallistuminen
2010

2018

Toisen asteen koulutusreformin käytännön toteutukseen vaikuttaminen
2010

2018

Osallistuminen KIRA-InnoHub ry:n perustamiseen ja siemenrahoittamiseen
2010

2018

Kännykässä, tabletissa ja PC:ssä toimivat työmaa- ja jäsenhelpit
2010

2019

STULin toimitusjohtajaksi valtiotieteen maisteri Kai Puustinen.
2010

2019

OPPI-työkalun lanseeraus
2010

2019

LVI-TU:n kanssa yhteisen talotekniikkastrategian hyväksyminen
2020
2020

2020

Sähköinfon ensimmäinen webinaari järjestetään
2020

2020

Korona pakottaa vuoden kestävään etätyöskentelyyn, ei lähikoulutuksia eikä lähikokouksia
2020

2020

Korona vauhditti digiloikkaa, merkittävä kasvu verkkokoulutus -tarjontaan
2020

2020

Uusi strategia STUL-ryhmälle vuoteen 2024 saakka, tärkeimmiksi tavoitteiksi jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsentyytyväisyyden parantaminen
2020

2021

Sähkömaailma Extran ensimmäinen numero
2020

2021

Sähköala-lehti lopetetaan
2020

2021

Uudet Sähkömaailma.fi-verkkosivut avataan
2020

2021

STUL ja LVI-TU perustavat talotekniikka-alan yhteistä edunvalvontaa varten Talotekniikkaliitto ry:n
2020

2021

STULin hallituksen puheenjohtajaksi LSK Electrics Oy:n liiketoimintajohtaja Jarmo Töyräs
2020

2021

Sähköalan vetovoimakampanja Näkymätön voima käynnistyy
2020

2021

STULille kaksi uutta järjestöpäällikköä ja yksi uusi lakimies
2020

2022

Liiton hallitus uudistuu, hallituksessa 14 varsinaista jäsentä
2020

2022

Asiantuntijaryhmät muuttuvat valiokunniksi
2020

2022-2023

Leppävaaran Sähkötalo remontoidaan
2020

2023

Perustetaan sivutoimisten urakoitsijoiden palvelusopimus
2020

2023

STULin toimitusjohtajaksi nimitetään DI Marko Utriainen

Valitse ajanjakso 1930-1990 tai 2000-2020