STUL 90 VUOTTA 15.6.2023

Virstanpylväitä liiton toimintavuosilta 1933-2023

1930  1940   1950   1960   1970   1980   1990   2000   2010   2020

Virstanpylväitä liiton toimintavuosilta 1933-2023

2004

Pekka Sallinen eläkkeelle

2005

Olli-Heikki Kyllönen toimitusjohtajaksi

2005

Sähköala.fi-sivusto: alan uusi uutis- ja tietolähde

2005

Yhdistetty sähkötyöturvallisuus – ja työturvallisuuskoulutus

2005

Isot talotekniikkayritykset liiton jäseniksi

2005

Sähkötalon lisärakennus valmistui

2005

HeadPower Oy:n osakkaaksi

2005

Talotekniikkaportaalit Oy:n osakkaaksi

2006

Jäsenjärjestöt mukaan alueosastotoimintaan

2006

Sähköala Koti –lehti

2006

Talotekniikka.eu –portaalin avaaminen

2006

Liittotoimistoon uusi jäsen- ja asiakashallintajärjestelmä

2007

Oppilaitokset mukaan alueosastojen toimintaan

2007

STUL perustajajäsenenä KIRA Kiinteistö- ja rakentamisfoorumissa

2007

Sähköala-lehden verkkoversio

2007

Sähköinfon uudet verkkosivut

2007

Febdok – sähköverkon mitoitus- ja dokumentointiohjelma

2008

Urakoitsija.fi:n linkittäminen Tilaajavastuu.fi-rekisteriin

2008

Nuorisovideo kannustamaan nuoria alalle

2008

Vaikuttaminen peruskoulutuksen opetussisältöihin

2008

Sähköinfon uusi kauppa www.sahkoinfo.fi

2008

Uusi asiakaslehti Sähköinfo

2008

Liiton uudet nettisivut stul.fi

2009

Liiton asiantuntijaryhmien uudelleen organisointi

2009

Oppilaitosten tiedotussopimusuudistus

2009

Sähköalan opetussuunnitelmien soveltamisohje

2009

Severi – uusi verkkotuotteiden käyttöympäristö www.sahkoinfo.fi/severi

2009

Palvelusopimus alan uuden työnantajayhdistyksen Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n kanssa

2010

Sähkötreffit-koulutus alkaa

2010

Tietotuotteiden Severi-palvelu käynnistyy

2010

Suomen Tilaajavastuu Oy perustetaan, STUL osakkaaksi

2010

Uusi jäsenetu, STUL maksaa 1. kerran jäsenet Luotettava kumppani -ohjelmaan

2011

S2010 mukaiset sähköselostusesimerkit valmistuvat

2011

Sähkötreffit-toimintamalli käynnistetään

2012

Pätevyyksien seurantapalvelu avataan

2013

Liiton säännöt uudistetaan

2013

STUL täyttää 80 vuotta 15.6.2013

2013

STULin 80-vuotishistoriikki

2014

Viestintäviraston määräys 65 sisäverkoista ja teleurakoinnista julkaistaan

2015

Ensimmäinen Sähköinfon verkkokurssi julkaistaan

2015

VTT:ltä selvitykset automaation mahdollisuuksista rakentamisen sääntelyssä

2015

STUL:n hallituksen puheenjohtajaksi Amplit Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kuusela hallitusta ja työvaliokuntaa 8 vuotta johtaneen Juha Lounatvuoren tilalle

2015

Juha Lounatvuoresta kunniapuheenjohtaja

2015

Sähkötreffit – nimi vaihdetaan Löydä sähkömies -nimeen

2016

Useita lausuntoja valmisteilla oleviin lakeihin: uusi hankintalaki, uusi sähköturvallisuuslaki, uusi maankäyttö- ja rakennuslaki, toisen asteen koulutusreformi

2016

Sähköinfon ensimmäinen mobiilisovellus Tarketti tehostamaan työmaiden edistymisen seurantaa ja itselle luovutusta

2016

Jäsenpalveluna digitaalinen lomapalkkojen laskentakoulutus

2016

Uusia verkkokoulutuksia, merkittävimpänä SFS 6002 sähköturvallisuuskoulutus

2017

Lausunto eduskunnalle sähköturvallisuuslain merkityksestä työssäoppimisessa

2017

”Talotekniikka-aliurakoitsijasta päätoteuttajaksi” -seminaari

2017

”RealGO”-hankkeen käynnistys, tavoitteena lisätä rakennuttajien ymmärrystä taloteknii-kan kasvavasta taloudellisesta ja toiminnallisesta merkityksestä

2018

Vaikuttaminen julkisten hankintojen laadullisiin kriteereihin yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa

2018

LVI-TU:n kanssa yhteisen talotekniikkastrategiatyön käynnistäminen

2018

Digitaalisen hankintaprosessin kehittämiseen osallistuminen

2018

Toisen asteen koulutusreformin käytännön toteutukseen vaikuttaminen

2018

Osallistuminen KIRA-InnoHub ry:n perustamiseen ja siemenrahoittamiseen

2018

Kännykässä, tabletissa ja PC:ssä toimivat työmaa- ja jäsenhelpit

2019

STULin toimitusjohtajaksi valtiotieteen maisteri Kai Puustinen.

2019

OPPI-työkalun lanseeraus

2019

LVI-TU:n kanssa yhteisen talotekniikkastrategian hyväksyminen

2020

Sähköinfon ensimmäinen webinaari järjestetään

2020

Korona pakottaa vuoden kestävään etätyöskentelyyn, ei lähikoulutuksia eikä lähikokouksia

2020

Korona vauhditti digiloikkaa, merkittävä kasvu verkkokoulutus -tarjontaan

2020

Uusi strategia STUL-ryhmälle vuoteen 2024 saakka, tärkeimmiksi tavoitteiksi jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsentyytyväisyyden parantaminen

2021

Sähkömaailma Extran ensimmäinen numero

2021

Sähköala-lehti lopetetaan

2021

Uudet Sähkömaailma.fi-verkkosivut avataan

2021

STUL ja LVI-TU perustavat talotekniikka-alan yhteistä edunvalvontaa varten Talotekniikkaliitto ry:n

2021

STULin hallituksen puheenjohtajaksi LSK Electrics Oy:n liiketoimintajohtaja Jarmo Töyräs

2021

Sähköalan vetovoimakampanja Näkymätön voima käynnistyy

2021

STULille kaksi uutta järjestöpäällikköä ja yksi uusi lakimies

2022

Liiton hallitus uudistuu, hallituksessa 14 varsinaista jäsentä

2022

Asiantuntijaryhmät muuttuvat valiokunniksi

2022-2023

Leppävaaran Sähkötalo remontoidaan

2023

Perustetaan sivutoimisten urakoitsijoiden palvelusopimus

2023

STULin toimitusjohtajaksi nimitetään DI Marko Utriainen

Valitse ajanjakso 1930-1990 tai 2000-2020