Toimintaperiaatteet

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto osallistuu alan "pelisääntöjen" määrittelemiseen. Liitto vaikuttaa aktiivisesti sähkö- ja teleurakointiin liittyviin hallinnollisiin ja teknisiin määräyksiin, alan standardointiin ja ohjeistukseen sekä eri järjestöjen ja viranomaisten kesken laadittaviin yleisiin sopimusehtoihin ja muihin ehtoihin.

Liitto edistää  jäsentensä ja koko alan korkean ammatillisen tason saavuttamista ja valvoo hyvien liiketapojen noudattamista ja vastustaa kaikkea epätervettä toimintaa sähköalalla.

Suuressa rakennushankkeessa toisiinsa liittyvät kymmenien eri toimijoiden sopimukset. Sähkö- ja telealan toimijoiden, niin urakoitsijoiden, suunnittelijoiden kuin tavarantoimittajienkin on tärkeää hahmottaa oma paikkansa ja omat sopimussuhteensa tässä kokonaisuudessa. Myös eri urakkamuodot täytyy tuntea.
Sähköala.fi-sivujen osiossa Sähkö- ja teleammattilaiset kohdassa Laki ja oikeus selostetaan mm. seuraavia asioita:
– Rakennushankkeen sopimussuhteet ja eri urakkamuodot
– 
Vakioehdot sopimuksen osana
– 
Sähkö- ja teleurakoissa käytettäviä yleisiä sopimusehtoja
– 
YSE 1998 -ehtojen asiakirjajärjestelmä
– 
Suunnittelusopimuksissa käytettäviä sopimusehtoja
– 
Materiaalikaupassa käytettäviä sopimusehtoja
– 
Sopimuksen teon muistilista
– 
Harmaan talouden torjuntaohjeet
– 
Kenen omaisuutta sähkösuunnitelmat ovat?

Liitto on luonut STUL-takuu-järjestelmän, jolla takuuajan riskit jaetaan oikeudenmukaisesti valmistajan / maahantuojan ja urakoitsijan välillä ja saadaan markkinoille tuotteita, jotka täyttävät YSE 1998 -ehtojen takuuehdot.

STUL ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ovat yhteistyössä laatineet sähkötarvikekaupan yleiset toimitusehdot STYT 99.