Oppilaitosjäsen jäsenedut

• STUL:n jäsentiedote 11 kertaa vuodessa Sähkömaailma-lehden liitteenä ja jäsensivuilla

• Sähkömaailma-lehti jäsentiedotteineen ilmaiseksi myös sähköosaston kaikille opettajille (etu 44 € / opettaja) sillä edellytyksellä, että henkilö ilmoittaa liittoon henkilökohtaisen sähköpostiosoitteensa ao. oppilaitokseen

• Käyttäjätunnukset STUL:n jäsenten verkkosivuille ja siellä liiton eri materiaaleihin

• Osallistumisoikeus STUL:n alueosastojen toimintaan

• STUL:n kampanjat, Sähköala.fi-sivuston opiskelijasivut ja muu toiminta alan opiskelun edistämiseksi

• Yhteystiedot Sähköala.fi-sivuille ja linkki oppilaitoksen omille sivuille

• Jäsenalennus Sähköinfo Oy:n kurssihinnoista (etu 30–40 prosenttia)

• Jäsenalennus STUL:n julkaisemista kirjoista –25 prosenttia (arvonlisäverottomasta hinnasta). Jäsenalennuksen lisäksi paljousalennus –20 prosenttia, kun samaa kirjaa tilataan 20 kappaletta tai enemmän.

• Tilattaessa kirjaa ”SFS 6002 käytännössä” paljousalennukset ovat kuitenkin seuraavat:

– tilausmäärä ≥ 10 kpl, alennus 10 %
– tilausmäärä ≥ 20 kpl, alennus 20 %
– tilausmäärä ≥ 50 kpl, alennus 30 %

• Huomattava jäsenalennus tietokansioiden painetuista ja sähköisistä versioista. Myös verkkotuotepaketit liiton jäsenhintaan.

• ST-kortistosta erikseen laadittu oppilasversio

• Superlisenssin oppilaitosversio, joka sisältää ennalta valmisteltuja, opintosuunnitelman mukaisia hakemistoja edulliseen jäsenhintaan

• Maksuton sähköseminaari opettajille vuosittain ajankohtaisista aiheista