Maaliskuu 2016

Usko rakentamiseen on kohentunut selvästi. Korjausrakentaminen on edelleen veturina.  

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamiseen on viimeisen vuoden aikana selvästi parantunut. Syksyn 2014 jälkeen alkanut positiivinen kehitys on jatkunut ja urakoitsijoiden näkymät ovat parhaat sitten syksyn 2011.

Vastauksissa näkyy selkeä toiveikkuuden lisääntyminen. Kokonaisuutena odotukset rakentamisen suhteen ovat positiiviset, mutta alueellisesti vaihtelut ovat suuria. Valtakunnallisesti ja Uudellamaalla toimivien yritysten näkymät ovat parhaimpia.
Odotukset asuntorakentamisesta ovat parantuneen kaikkein eniten sekä urakoitsijoiden että suunnittelijoiden osalta.

Korjausrakentaminen edelleen kasvu-uralla

Jokaisen alalla tehdyn suhdannetiedustelun perusteella myönteisimmät odotukset ovat olleet korjausrakentamisesta. Asuntojen ja muun korjausrakentamisen uskoo kasvavan tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena yli 90 prosenttia vastaajista. Vuonna 2015 korjausrakentaminen ylitti jälleen uudisrakentamisen arvon.

Tarjouskyselyt lisääntyneet mutta työkanta laskenut

Tarjouskyselyjen tilanne on parantunut sekä urakoitsijoilla että sähkösuunnittelijoilla, mutta työkannan osalta kehitys on ollut toisensuuntainen. 74 prosentilla vastaajista tarjouskyselyiden määrä on kasvanut tai pysynyt ennallaan.
Työkannan mediaani on molemmilla vastaajaryhmällä 3 kuukautta, joka on asteikon alapäässä tutkimuksen historiatietojen perusteella.
Rakentamisen positiivinen vire näkyy ilmeisesti lisääntyneinä tarjouskyselyinä, mutta suunnitelmat eivät vielä ole ehtineet realisoitua urakoiksi.

Henkilöstössä lisäystarvetta

Vastausten mukaan henkilöstössä on muutostarvetta tulevan puolen vuoden aikana. Kaikki vastaajat työllistävät tällä hetkellä 4224 henkilöä ja puolen vuoden kuluttua arvelivat työllistävänsä 4387 henkilöä eli  lisäystä on 163 henkilöä. Lisäystarvetta on sekä suunnittelijoilla että urakoitsijoilla, jotka uskovat   työllistävänsä 141 henkilöä nykyistä enemmän. 

Usko yritystoiminnan tuloksellisuuteen on hieman heikentynyt

Tulostason odotukset saldoluvulla mitattuna ovat heikentyneet viimeisen vuoden aikana. Suunnittelijoiden osalta odotukset ovat hieman heikentyneet, kun taas urakoitsijoiden osalta odotukset ovat aavistuksen paremmat. 70 prosenttia vastaajista olettaa yritystoiminnan tuloksellisuuden kuluvana vuonna samaksi tai paremmaksi kuin edellisenä vuonna.

Yleistä

Rakennusteollisuus RT:n helmikuinen suhdanteiden välitarkastus kertoo. ”Rakentamisen suhdannetilanne kohenee.  Rakentaminen on supistunut yhtäjaksoisesti neljä vuotta. Tänä vuonna rakentaminen kääntyy vihdoin 2,5 prosentin kasvuun. Rakentamisen näkymät ovat tällä hetkellä kaikista toimialoista valoisimmat, vaikka rakennusyritysten tilauskannat ovat edelleen alle normaalitason.”
Oman kyselymme tulokset tukevat rakennusalan optimismia. Lähes kaikki trendikehitystä kuvaavat käyrät ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan ja joillakin mittareilla mitattuna tilanne on valoisin viiteen vuoteen.

Joka viides vastasi

Kysely lähetettiin maaliskuussa STULin ja NSS:n jäsenrekisteristä 1 721:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 312 yritystä, joista sähköurakoitsijoita oli 278 ja sähkösuunnittelijoita 34. Vastausprosentiksi sähköurakoitsijoiden osalta muodostui 17 ja sähkösuunnittelijoiden osalta 37. Kyselyn kokonaisvastausprosentiksi tuli 18.

Graafit:

Rakennustuotanto kokonaisuudessaan

Eri rakentamistyypit

Tarjouskyselyt

Työkanta


Poimintoja avoimista vastauksista:

• Työtilanne näyttää yritykseni kannalta hyvältä. Vahvasti työkantaan vaikuttava asia on vanhempien sähköurakoitsijoiden eläköityminen.
• Jos ammattiliitot eivät jarruttaisi työelämän uudistuksia, palkkaisimme välittömästi lisää henkilökuntaa!
• Pirkanmaalla työtä on hyvin, mutta niistä kilpailee niin isoksi kasvanut joukko että hinta on laskenut alle kannattavuustason vaikka toimisi kuinka tehokkasti.
• Rakennusala näkyy positiivisena toimialana joten suunnittelusektorillakin näkymät positiivisia
• Meitä ei tämä aivan palvellut tämä kysely kun vanhoja isoja töitä on vielä jäljellä ja niistä työkantaa on vielä. Mutta tarjouskyselyitä on ollut hieman enemmän kuin loppusyksystä.
• Ulkolaisten yritystoiminta pitäisi saada kuriin (kilpailu samalle viivalle)
• Sähköurakoiden hintataso on aivan kuralla
• Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin mennä tästä ylöspäin. Pohjakosketus on saatu.
• Hyvältä näyttää työtilanne. Puhelimet soi jatkuvasti ja rajoilla ollaan uskallataanko jo kieltäytyä lisähommista. Kaikki aliurakointi pitänyt pistää jäihin.
• hyvin menee
• Pienyritysten lama jatkuu.Hallitus vatuloi!
• "Ottakaapas henkilö töihin, päivässä  tulee saada veloitettavaa noin 600 euroa henkilöä kohden !Töissä olevaa henkilöä kohden tulee pienyrittäjän saada veloitettavaa kuukaudessa noin 12000 euroa.  Tai toisin ottakaapas itse 3 henkilöä päiväksi töihin, varatkaa 1000 euroa palkkarahaa. Pitäisi työllistää, mutta normaalin palkansaajan on kohta mahdotonta ostaa mistään palveluja ? Palkan sivukulut liian suuret..."


Lisätietoja: Talousjohtaja Sami Pilkkikangas, puh. 09 547 610