Lokakuu 2017

26.10.2017

Rakentamisessa edelleen positiivinen vire, vaikka odotukset ovat hieman heikentyneet

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:in ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan usko rakentamiseen on hieman heikentynyt, vaikka edelleen tuotannon odotetaan kasvavan kaikilla rakentamisen osa-alueilla.

Vastauksissa näkyy edelleen rakentamisalan hyvä suhdannetilanne. Kokonaisuutena odotukset rakentamisen suhteen ovat positiiviset ja maantieteellisesti odotukset ovat parantuneet verrattuna vuoden takaiseen. Vain yhdellä alueosastojaon mukaisella alueella odotetaan rakennustuotannon laskevan. Kainuussa, Etelä-Savossa ja Uudellamaalla toimivien yritysten näkymät ovat parhaimpia.

Asuntotuotanto vetää

Korjausrakentamisen kasvun odotusten ohella uskotaan myös asuntotuotannon kasvuun. Yli 88 prosenttia vastaajista uskoo asuntotuotannon kasvavan tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena.  Asuntojen ja muun korjausrakentamisen osalta vastaava luku on yli 90 prosenttia.
Suunnittelijoilla odotukset ovat kasvaneet teollisuusrakentamisen osalta, joka lienee seurausta RT:n katsauksessaan mainitsemasta, viennin hyvän kehityksen aiheuttamasta, teollisuusrakentamisen piristymisestä.

Tarjouskyselyt ovat lisääntyneet ja työkanta on kasvanut

Tarjouskyselyjen määrät ovat kasvaneet molemmilla vastaajaryhmillä, vaikkakin kasvuvauhti on hiipunut kevään pitkän ajan huippulukemista.
Myös työkannan kerrotaan kasvaneen ja urakoitsijoiden osalta kasvua raportoineiden yritysten määrä on selvästi korkeampi suhteessa laskua kohdanneiden yritysten määrään.  Työkannan mediaani on 3 kuukautta, joka on laskenut kuukaudella kevääseen nähden.
Selvästi suurin osa, 69 prosenttia, vastaajista odottaa hintatason pysyvän puolen vuoden kuluttua nykytasolla. Joka neljäs vastaaja puolestaan uskoo hintatason nousevan.

Henkilöstössä pientä lisäystarvetta

Vastausten mukaan henkilöstössä on muutostarvetta tulevan puolen vuoden aikana. Kaikki vastaajat työllistävät tällä hetkellä 4398 henkilöä ja puolen vuoden kuluttua arvelivat työllistävänsä 4488 henkilöä eli lisäystä on 90 henkilöä. Lisäystarvetta on erityisesti suunnittelijoilla, urakoitsijat uskovat työllistävänsä 29 henkilöä nykyistä enemmän. 

Usko yritystoiminnan tuloksellisuuteen on parantunut

Tulostason odotukset ovat saldoluvulla mitattuna kaksijakoiset; suunnittelijoilla odotukset ovat parantuneet selvästi vielä keväästä, kun taas urakoitsijoilla positiivisuus on hieman vähentynyt kevääseen verrattuna. Molemmissa tämän vuoden kyselyissä tunnelmat ovat kuitenkin parhaat sitten vuoden 2011, joten hyvää suhdannetta on päästy hyödyntämään myös tulosmielessä.

Kova vauhti jatkuu rakentamisessa
”Rakentamisen kasvu jatkuu tänä vuonna arviolta 4 prosentin vauhtia, joka on suunnilleen viime vuoden luokkaa. Asuntoaloitukset lyövät lähihistorian ennätyksiä, mutta talonrakennustöissä 40 miljoonan kuution raja ei rikkoudu. Korjausrakentamisen kasvu hidastuu hieman edellisvuodesta. Infrarakentamisessa pysytään hyvällä kasvu-uralla. Ammattimaisen työvoiman saatavuus on noussut rakentamisen keskeisimmäksi tuotantoa rajoittavaksi tekijäksi.”, RT:n lokakuisessa suhdannetiedotteessa todetaan.

Vajaa viidennes vastasi

Kysely lähetettiin lokakuussa STULin ja NSS:n jäsenrekisteristä 1 667:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 235 yritystä, joista sähköurakoitsijoita oli 206 ja sähkösuunnittelijoita 29. Vastausprosentiksi sähköurakoitsijoiden osalta muodostui 13 ja sähkösuunnittelijoiden osalta 35. Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 14.


Graafit:

Eri rakennustyyppien tuotantomuutokset tulevana puolivuotiskautena

Rakennustuotanto kokonaisuudessaan tulevana puolivuotiskautena

Tarjouskyselyjen määrä verrattuna tarjouskyselyjen määrään 3 kk sitten


Työkanta nyt verrattuna työkantaan puoli vuotta sitten

Arvio toiminnan tuloksellisuudesta tänä vuonna verrattuna edelliseen vuoteen


Poimintoja avoimista vastauksista:


- Hei! Töitä on hyvin tarjolla. Koska asiakaspalvelun merkitys on kasvanut suuresti rakennusalalla ja varsinkin saneerauskohteissa, niin näinkin pieni yritys kuin minun voi kilpailla helposti suurempienkin kanssa. Eli palvelulla ja joustavuudella ja järkevällä laskutuksella, eli ei lypsetä lehmää kerralla kuiviin

- Resurssipula vaivaa

- Asuntorakentaminen piristynyt 2016 ja tämä vuosi todella hyvin ollaan vuoden 2013 tasolla

- Henkilöstön määrä:
puoli vuotta sitten:  1+ 1/2aikaisesti vuokramies
nykytilanne             1+ vuokramies lähes kokoaikaisesti
n. puolen vuoden kuluttua: 1+ vuokramies kokoaikaisesti

- Loma-asuntorakentaminen vilkastunut, pikkukeikkoja on tullut taas lisää, omakotirakentaminen alueella jäissä. Yritysasiakkaat tuovat leivän.

- Katetaso urakkakilpailussa ei tule lähivuosina parantumaan ollenkaan. Pirkanmaalla suurimmat sähköurakat ovat menneet kahdelle suurimmalle urakoitsijalle, joten muista pikkuhuommista kilpailee se loput 30 urakoitsijaa. Kaikki lähtökohtaisesti samalla viivalla kun ainoa vertailuperuste on alin hinta.

- Arvelen, että vuoden kuluttua asuntorakentaminen vähenee huomattavasti. Sinne suunnatut resurssit siirtyy muuhun rakentamiseen, joka aiheuttaa varmasti hintojen putoamista

- Työkanta hyvä, hintakilpailu on kova mutta yrityksen on oltava kilpailukykyinen, kulurakenne kuriin
Lisätietoja: Talousjohtaja Sami Pilkkikangas, puh. 09 547 610