Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö edistää sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa.

Säätiö myöntää apurahoja ja stipendejä sähköalan jatko-opintoihin sekä tutkimustyötä varten. Säätiö voi myös muulla tavoin tukea taloudellisesti sähköalaan liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä.

Säätiö on perustettu 14.11.1994 ja merkitty säätiörekisteriin 22.12.1995.

Säätiön kotisivut

Sivuilla tietoa mm. Sähköturvallisuusmääräysten suositusryhmän sekä Paloilmoitinsuositusryhmän  toiminnasta.

Sivustolla julkaistaan asennussuositukset.

Yhteystiedot ja asiamies

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö,  PL 55, 02601 Espoo, puh. 09 547 610

Asiamies Inka-Liisa Ahokas, puh. 09 547 610