Vuoden 2017 työtaistelujen työpäivämenetyksistä suuri osa kohdistui rakentamiseen

27.4.2018

Vuonna 2017 käytiin 103 työtaistelua

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 103 työtaistelua vuonna 2017. Työtaistelujen määrä kasvoi edellisestä vuodesta, jolloin niitä oli poikkeuksellisen vähän, 69 kappaletta. Työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli noin 17 400 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 23 100 vuoden 2017 aikana.

Työtaistelujen lukumäärä lähellä 2000-luvun mediaaniarvoa

Työtaistelujen lukumäärä on 2000-luvulla ollut vuosittain alle 200. Poikkeuksena on vuosi 2005, jolloin käytiin suuret metsäteollisuuden työtaistelut ja työtaistelujen lukumäärä oli 365.

Työtaistelujen lukumäärän mediaaniarvo on 100 vuosina 2000-2017. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin työtaistelujen lukumäärä on 2000-luvulla ollut joka toinen vuosi alle 100 ja joka toinen vuosi yli 100. Vuonna 2017 käytiin 103 työtaistelua, joka on hyvin lähellä 2000-luvun mediaaniarvoa.

Työtaistelujen lukumäärä vuosina 2000–2017
Työpäivämenetyksistä suurin osa kohdistui rakentamiseen sekä rahoitus- ja vakuutustoimintaan

Työtaisteluista 40 % kohdistui teollisuuden toimialalle ja noin viidennes (21 %) kuljetuksen ja varastoinnin toimialalle. Rakentamisen toimialalle kohdistui 9 % ja rahoitus- ja vakuutustoimintaan 5 % vuoden 2017 työtaisteluista. Näiden kahden toimialan työpäivämenetykset olivat kuitenkin viime vuoden suurimmat, noin 6 400 (28 %) menetettyä työpäivää rakentamisessa ja noin 6 300 (27 %) menetettyä työpäivää rahoitus- ja vakuutustoiminnassa. Teollisuudessa menetettyjä työpäiviä oli noin 6 200 (27 %) vuoden 2017 aikana.

Lähde: Tilastokeskus


Lue koko tilastojulkistus