Voimalalla kiinnostus sähköön Pohjois-Savossa

13.9.2018

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n Pohjois-Savon alueosasto lahjoitti kuopiolaiselle Snellmanin koululle energian oppimispaketti Voimalan.

Opettajien antamasta palautteesta idean saanut Voimala on oppimispaketti, johon on liitetty jännite- ja virtamittari, akku ja lataussäädin. Voimalassa on mukana pieni aurinkopaneeli ja generaattori, joilla energiaa voi tuottaa omin neuvoin. Levyyn on kiinnitetty myös energiaa kuluttavia laitteita kuten valoja, kaiutin, USB- virtalähde esimerkiksi kännyköiden lataukseen, sekä discopallo. Lisäksi Voimalassa on liittimiä, latausjohtoja ja sulakkeita.

Voimala-paketissa on vaikeusasteeltaan vaihtelevia harjoitustehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä omatoimisesti pienryhmässä. Voimala auttaa esimerkiksi hahmottamaan, millaisia määriä sähköä erilaisiin toimintoihin - kännykän lataamiseen tai led-lampun palamiseen - tarvitaan ja kuinka paljon energiaa - lihasvoimaa tai auringonvaloa - niiden tuottamiseksi on tarpeen.

- Voimala-paketin lahjoitus Snellmanin koululle on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n Pohjois-Savon alueen sähköurakoitsijoiden taholta pieni panostus siihen, että jotkut peruskoulua käyvistä nuorista voisivat innostua sähkön mahdollisuuksista hyvinvointia tuottavana energialähteenä ja vaikkapa sitten aikanaan hakeutua alan opintoihin, sanoo alueosaston jäsen, toimitusjohtaja Hannu Huuskonen Sähköhalme Oy:stä.

- Sähköistysala on yksi niistä aloista, joille nähdään valoisa tulevaisuus. Nopeasti kehittyvä ala vaatii uteliaisuutta opetella jatkuvasti uusia tietoja ja taitoja. Monipuolisesti niin perinteistä sähkötekniikkaa kuin automatiikkaa ja robotiikkaakin osaavalle riittää mielenkiintoisia töitä, innostaa Huuskonen.

Voimala on Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEKn idea, joka sai alkunsa peruskoulujen opettajien taholta esitetystä huolesta koskien nuorten vähäistä kiinnostusta luonnontieteisiin. Samaan aikaan, kun fossiilisia polttoaineita korvataan uusiutuvilla energiamuodoilla ja sähkön tuotannossa ja varastoinnissa siirrytään kohti yhä älykkäämpiä ratkaisuja, sähkön ja energian opinnot ovat tärkeää osaamispääomaa niin opiskelijalle kuin koko maallemme, kertoo STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen.

Idean käytäntöön viennistä vastannut tietokirjailija Janne Käpylehto suunnitteli Voimalan yhdessä asiantuntijoina toimineiden opettajien kanssa soveltuvaksi 5. – 9. luokka-asteille. Sitä on kokeiltu monissa yhteyksissä: koulujen projektitöissä, toimintapäivinä, ympäristöopin ja fysiikan tunneilla.


Voimalan toimintojen testaaminen on hauskaa puuhaa. Vasemmalla Snellmanin koulun rehtori Jorma Kinnunen ja oikealla Pohjois-Savon sähköurakoitsijoiden jäesn Hannu Huuskonen.


Snellmanin koulun rehtori Jorma Kinnunen ilahtui Voimala-paketin lahjoituksesta.

- Kaikki välineet, joilla voimme konkretisoida ja havainnollistaa erilaisia fysiikan ilmiöitä, ovat tervetulleita. Voimala tuo opetukseen uutta näkökulmaa innostamalla oppilaita kokeilemaan ja oivaltamaan itsenäisesti, sanoo Kinnunen.Lataa täältä valokuvia Voimala-oppimispaketin luovutustilaisuudesta Snellmanin koululla Kuopiossa, kuvat Pentti Vänskä


Lisätietoja:

- Hannu Huuskonen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n Pohjois-Savon alueosaston jäsen, toimitusjohtaja Sähköhalme Oy, puh 0400 577 414, hannu.huuskonen@sahkohalme.fi  
- Rehtori Jorma Kinnunen, Snellmanin koulu, Kuopio, puh. 044 718 4371, jorma.kinnunen@kuopio.fi  
- Timo Kekkonen, toimitusjohtaja, STEK ry, gsm 050 500 3214, timo.kekkonen@stek.fi 
- Janne Käpylehto, gsm 045-3596945, janne.kapylehto@gmail.com  Snellmanin koulu
on Kuopion keskustassa sijaitseva 1. - 6. luokkien koulu, jossa oppilasmäärä lukuvuoden 2018 - 2019 alussa on noin 245. Koulussa toimii 13 luokkaa, joista kolme pienluokkaa. Opettajia koulussa on18. Koulussa painotetaan turvallisuutta, perusasioiden oppimista ja yhteistyötä sekä sitä, että oppilaalle muodostuisi halu elinikäiseen oppimiseen. Kaupunkikeskustan koulussa halutaan myös monipuolisesti hyödyntää koulun ympäristöä opetuksessa. Tarjolla tähän ovat mm. monet museot, kirjasto, Väinölänniemi, Matkustajasatama ja Kallavesi rantoineen.


Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on sähköisen talotekniikan asiantuntija, edunvalvoja, vahva vaikuttaja ja johtava tiedon tuottaja. Liiton yli 3 000 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa sähkö- ja televerkot ja huolehtivat siitä, että kaikki toimii – valaistus, lämmitys, tietoliikenneyhteydet, antennit, hissit, turvajärjestelmät, koneet – kotona, työpaikalla, julkisissa tiloissa ja ulkona. STUL ry:llä on 16 alueosastoa, joista kukin lahjoittaa oman alueensa peruskoululle Voimala-paketin.

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää sähkön turvallista, energiatehokasta ja älykästä käyttöä. STEK tuottaa sähköön ja energiaan tutustumista helpottavia opetusmateriaaleja opettajille. STEKin jäseniä ovat muun muassa Teknologiateollisuus ry, Energiateollisuus ET ry, Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liitto sekä Sähköteknisen Kaupan liitto ry.

Janne Käpylehto on palkittu tietokirjailija, keksijä ja energia-aiheisten työpajojen ja kurssien pitäjä. Hän on tehnyt laajasti asiantuntijatehtäviä erityisesti energia-alalla sekä toteuttanut poikkitieteellisiä energiaprojekteja.