Vahva asuntorakentaminen kirittää ja kiristää LVI-asennusta

26.10.2017

Asuntorakentamisen hyvä imu antaa vauhtia LVI-töille myös vuonna 2018. Laskettavia kohteita ja töitä riittää, mutta kannattavuus ei ole kohentunut markkinan piristymisen myötä.

Uudisrakentamisen puskureina toimivat talotekniset modernisoinnit ja huoltopalvelut. Odotuksia on ladattu myös käynnistyneisiin ja käynnistyviin aluerakennushankkeisiin, joiden talotekniset työt ovat tulossa vasta suunnitteluvaiheeseen.

Poimintoja LVI-asennuksen suhdannekyselystä


• Yli puolella vastaajista sekä uudis- että korjausrakentamisen tilanne on hyvä
• Tilanteen ei odoteta juurikaan muuttuvan kevääseen 2018
• Uudisrakentamisen buumista huolimatta LVI-yritysten liikevaihdosta merkittävästi suurempi osa tulee korjausrakentamisesta
• 58 %:a kuvaa kannattavuuttaan tyydyttäväksi, 18 % heikoksi
• Tilauskanta on kasvanut puolella yrityksistä. Keskimääräinen täystyöllistävä tilauskanta on 4 kk.
• Kevään töihin valmistaudutaan lisäämällä henkilökuntaa 5 %:lla
• Henkilökunnasta oli kyselyhetkellä lomautettuna 2,5 %, mikä käytännössä tarkoittaa täystyöllisyyttä
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja Jari Syrjälän kommentit
• Vuotta pidemmällä tarkastelujänteellä LVI-urakoitsijat uskovat Suomen talouden kasvavan maltillisesti ja rakentamisen volyymin pysyvän hyvällä tasolla
• LVI-asennuksen odotukset vuodelle 2018 ovat kuitenkin varovaisemmat kuin taloudessa ja rakentamisessa keskimäärin
• Alueellisten erojen arvioidaan kasvavan entisestään, asuntojen tuotanto ja korjaukset keskittyvät yhä enemmän suurimmille kaupunkiseuduille
• Yrittäjät itse ihmettelevät heikkoa taloudellista suoritustaan historiallisen vahvassa suhdannetilanteessa

Katso suhdannekyselyn tuloksetLVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n lokakuussa tekemään LVI-asennuksen suhdannekyselyyn vastasi 78 jäsenyritystä. Vastausprosentti oli 27.