Työturvallisuuden yleisperehdytys siirtyy verkkoon ja tehostuu

26.6.2017

Syyskuun alussa käyttöön tuleva ePerehdytys uudistaa työturvallisuuden perehdytyksen. Se korvaa kokonaan nykymuotoisen yleisperehdytyksen, ja työmailla voidaan keskittyä työpaikkakohtaiseen perehdytykseen ja työmaan erityispiirteisiin. 

Nykyisessä perehdytysmallissa työntekijä voi joutua käymään läpi eri työmaiden perehdytyksissä samat yleiset työturvallisuusasiat jopa kymmeniä kertoja vuodessa. Tämä on koettu aikaa tuhlaavaksi ja turhauttavaksi eikä nykyinen tapa paranna työturvallisuutta riittävästi.

ePerehdytyksessä turvallisuuden yleiset asiat suoritetaan etukäteen ajasta ja paikasta riippumattomana verkko-oppimisena. Hyväksytty suoritus on voimassa aina vuoden kerrallaan kaikilla työmailla.

Näin ePerehdytys toimii

ePerehdytyksen käyttö on helppoa. Suoritusta tekemään kirjaudutaan tabletilla, kännykällä tai tietokoneella suoraan ePerehdytyksen verkkoympäristöön. Käyttäjä tunnistetaan Valttikortin tai yrityksen Y-tunnuksen ja veronumeron avulla. Yrityksellä on oltava käytössään maksuton Tilaajavastuun Ilmoita-palvelu. Ilmoita-palveluun tulee olla tallennettuna henkilön kännykkänumero, jota käytetään tunnistautumisen yhteydessä.

Valtaosa työntekijöistä voi suorittaa ePerehdytyksen omalla äidinkielellään. Suomen kielen lisäksi vaihtoehtoina ovat viro, latvia, liettua, puola, venäjä, englanti ja myöhemmin myös ruotsi.

ePerehdytyksen oppimateriaali on erittäin opettavainen, havainnollinen ja osallistava. Se sisältää välitehtäviä, joiden tarkoitus on saada työntekijät pohtimaan omaa työskentelyään. Näin muokataan myös asennetta työturvallisuusmyönteisemmäksi. Kysymyksiä täydentävät tietolaatikot, joista löytyy syventävää tietoa.

ePerehdytyksen 51 tehtäväsivun läpikäynti kestää noin puoli tuntia, jonka jälkeen suoritetaan tentti. Suorituksesta läpi pääseminen edellyttää, että tenttikysymysten vastauksista 90 prosenttia on oikein.

Hyväksytty suoritus tallentuu välittömästi Tilaajavastuun Taitorekisteriin, ja tieto on kätevästi työmaalla luettavissa Valttikortilta muun muassa maksuttoman mobiilisovelluksen avulla. Taitorekisteristä voidaan toteuttaa myös integraatio työmaan kulunvalvontajärjestelmään. Jos yritys on hankkinut Taitorekisterin käyttöönsä, sen avulla voi hallinnoida sähköisesti ja kattavasti työntekijöiden muitakin pätevyystietoja.

Parempi turvallisuus, suuret säästöt

ePerehdytyksen suorittaminen on maksullista. Hinta vahvistetaan, kun palvelu avautuu käyttöön syyskuun alussa. Suoritukselle tulee kohtuullinen työntekijäkohtainen vuosimaksu, jonka työnantaja maksaa.

Yritys säästää kuitenkin merkittävästi, kun riittää, että kaikille työmaille kelpaava yleisperehdytys suoritetaan vain kerran vuodessa. Keskisuuressa aliurakointiyrityksessä säästöjä voi tulla vuodessa jopa kymmeniä tuhansia euroja. Lisäksi työntekijät eivät turhaan istu lukuisissa toistuvissa, samoja asioita sisältävissä perehdytyksissä eri työmailla. ePerehdytys säästää myös perehdyttäjien aikaa.


ePerehdytys korvaa nykyisessä perehdytysmallissa olevan yleisten turvallisuusasioiden osion. Työpaikkakohtainen perehdytys säilyy edelleen työmailla. ePerehdytys ei myöskään korvaa nykyistä Työturvallisuuskorttia.

ePerehdytys on kehitetty yhteistyössä alan yritysten, järjestöjen ja viranomaisten kanssa.  Siihen on koottu alan parhaat käytännöt ja tuorein turvallisuustieto. ePerehdytys on samalla osa Rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa 2020 -ohjelman toimenpiteitä.

Palvelun jatkuvasta kehittämisestä ja ajantasaisuudesta vastaa RT:hen kuuluva Rakennusmedia. Sisältö tuotetaan yhteistyössä hankkeeseen osallistuvien jäsenyritysten ja Mittaviivan kanssa. Mukana kumppaneina ovat myös muun muassa Rakennusliitto, RIA, Pro, Aluehallintovirasto, Sähkö- ja teleurakoistijaliitto STUL sekä Suomen Tilaajavastuu.

Laadukas perehdyttäminen on tärkeä lenkki rakentamisen turvallisuusosaamisen parantamisessa ja tapaturmien vähentämisessä. On myös osoittautunut, että työturvallisuuskulttuuri vaikuttaa suoraan tuottavuuteen ja laatuun sekä rakennusalan imagoon.

ePerehdytyksen edut pähkinänkuoressa:


•  Säästää aikaa ja kustannuksia: suoritetaan netissä kerran vuodessa
•  Voimassa kaikilla työmailla
•  Kaikille samanlainen perehdytys omalla äidinkielellä
•  Suoritus helposti tietokoneella ja kaikilla mobiililaitteilla
•  Sisältö aina ajan tasalla ja säädösten mukainen
•  Työturvallisuus paranee, tapaturmataajuus pienenee
•  Turvalliset työtavat parantavat tuottavuutta ja laatua

Lisää aineistoja ja tietoja: www.eperehdytys.fi