Toimialavertailu: Rakentamisessa voimakkainta liikevaihdon kasvua

19.6.2017

Kaikkien päätoimialojen kasvu nopeutui alkuvuonna

Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen valossa rakentamisen liikevaihto kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä päätoimialoista voimakkaimmin, 17,6 prosenttia vuodentakaisesta. Vuosi sitten vastaavaan aikaan rakentamisen liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia.

Rakentamisen toimialalla voimakkainta kasvu oli talonrakentamisessa, jossa liikevaihto voimistui vuotta aiemmasta peräti 22,4 prosenttia. Lähes koko liikevaihdon kasvu tuli vanhemmilta, vähintään viisi vuotta toimineilta yrityksiltä.

Teollisuuden liikevaihdon kasvu voimistui tammi-maaliskuussa 12,2 prosenttiin vuodentakaisesta. Valtaosa kasvusta tuli suurilta, vähintään 250 henkeä työllistäviltä teollisuusyrityksiltä. Teollisuusyritysten kotimaan myynti kasvoi 10,0 prosenttia ja vientiliikevaihto 13,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Palvelujen liikevaihto kasvoi vastaavaan aikaan yhteensä 7,7 prosenttia. Kaikki palveluiden päätoimialat kasvoivat vuodentakaisesta. Kasvusta kaksi kolmasosaa tuli vanhemmilta, vähintään viisi vuotta toimineilta yrityksiltä. Voimakkaimmin liikevaihtoaan kasvattivat pienet, alle 50 henkeä työllistävät palvelualan yritykset. Kasvun kärjessä pysytteli ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (+10,4 %). Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (+9,1 %) sekä taiteet, viihde ja virkistys -toimiala (+9,4 %) kasvoivat lähes yhtä vahvasti.

Kaupan alan yritysten liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuosi sitten vastaavaan aikaan kaupan alan yritysten liikevaihto laski 0,9 prosenttia. Eniten kasvoi tukkukauppa, 9,5 prosenttia. Autokauppa kasvoi 7,2 prosenttia, vähittäiskaupan kasvun ollessa 2,3 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan kaupan yritysten liikevaihto laski huhtikuussa 0,5 prosenttia.

Päätoimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksoilla I/2017 ja I/2016, % (TOL 2008)Kasvukatsauksesta tarkempaa tietoa suhdannekehityksestä

Tiedot ovat otteita eri toimialojen liikevaihtokuvaajista. Liikevaihtokuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat kuukausitasolla yritysten toiminnan kehitystä. Liikevaihtoindeksejä julkaistaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden toimialoista.

Kasvukatsauksen tiedot sisältyvät Tilastokeskuksen Toimialoittaiseen yritystietopalveluun. Kasvukatsaus syventää ja tarkentaa suhdannekehityksen tarkastelua jakamalla liikevaihdon ja palkkasumman kehityksen eri luokkiin, joita ovat kasvu ja supistuminen, ikä, koko ja kansainvälisyys. Kasvukatsauksia on mahdollista tilata teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja palvelujen eri toimialoilta.

Lisätietoja liikevaihtokuvaajista:

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Maija Sappinen 029 551 3348

Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Liina Arhosalo 029 551 3612

Kaupan liikevaihtokuvaaja, Milka Suomalainen 029 551 2912

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Aki Niskanen 029 551 2657


Lisätietoa Toimialoittaisesta yritystietopalvelusta: Mira Kuussaari 029 551 3538, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi