Suomen Yrittäjät: Konkurssin tehneen yrittäjän paluuta yrittäjäksi kannattaa helpottaa

14.12.2018

– Konkurssin tehneen yrittäjän uuden yrityksen perustamiselle on Suomen lainsäädännössä ja käytännöissä useita esteitä. Niitä kannattaa purkaa, sillä konkurssi jos mikä opettaa yrittämään, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Vuosittain 2000 yritystä päätyy konkurssiin ja yli 400 hakee yrityssaneeraukseen. Jos yrittäjä epäonnistuu, on sekä inhimillisesti oikeudenmukaista että yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaista saada hänet nopeasti takaisin aktiiviseksi toimijaksi. Myös velkojien intressit on samalla huomioitava.

Suomen Yrittäjät julkisti perjantaina 14.12. esityksensä asian korjaamiseksi Yrittäjän uusi mahdollisuus -asiakirjassa.

Luvanvaraiset elinkeinojen edellytykset arvioitava uudelleen

Osa elinkeinoista edellyttää luvan saamista tai ilmoituksen tekemistä viranomaiselle. Joissain tapauksissa on lailla asetettu palveluntuottajalle tiettyjä edellytyksiä. Vaaditut edellytykset voivat kuitenkin estää yritystoiminnan perustamisen, jos henkilö on aikaisemmin ollut konkurssissa tai hänellä on maksamattomia velkoja ulosotossa. Suomen Yrittäjien mukaan on perusteltua, että uuden alun esteenä olevat luvanvaraiset elinkeinojen edellytykset arvioidaan kokonaisuudessaan uudelleen.


Maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikoja lyhyemmäksi

Suomen Yrittäjät esittää, että mahdollisuutta lyhentää yrittäjien ja yritysten maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikoja selvitetään. Jos velka on maksettu kokonaan tai sen peruste on lakannut olemasta, tulee merkintä poistaa rekisteristä nykyistä nopeammin.

– Nyt aikaa voi mennä jopa kaksi vuotta. Se on pitkä aika odottaa yrityksen perustamista, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.


Konkurssin tehneelle oikeus saada peruspalvelut

Lisäksi Suomen Yrittäjien mukaan pitää selvittää mahdollisuus säätää aloittavalle yrittäjälle lailla oikeus saada peruspalveluja, kuten pankki- ja vakuutuspalveluja sekä tietoliikennepalvelut, joita tarvitaan elinkeinon harjoittamiseen.

– Nyt tämä ei ole aina mahdollista, jos henkilöllä on maksuhäiriömerkintöjä. Ilman näitä perusasioita yrityksen perustaminen on hyvin hankalaa, Toivonen toteaa.


Helpommin velkajärjestelyyn

Toista kertaa yrittävät menestyvät paremmin, pysyvät toiminnassa keskimäärin pidempään, kasvavat nopeammin ja työllistävät useampia työntekijöitä kuin uudet yritykset. Uusi alku saattaa mahdollistua, jos yrittäjä pääsee velkajärjestelyyn. Velkajärjestelyn aloittamiselle on kuitenkin asetettu tiettyjä edellytyksiä ja esteitä, eikä konkurssin tehnyt yrittäjä pääse velkajärjestelyyn automaattisesti. On perusteltua selvittää, voidaanko epäonnistuneiden yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn helpottaa.

– On arvioita, voidaanko yrittäjien osalta luopua edellyttämästä 18 kuukauden työttömyyttä ennen velkajärjestelyn mahdollisuutta. Puolitoista vuotta on pitkä aika odottaa uuden yrityksen perustamista, Toivonen sanoo.

Esitys yrittäjien talousvaikeuksiin joutuneen yrittäjän uuden alun helpottamisesta osa Suomi 2025 -kirjoitussarjaa, jossa Suomen Yrittäjät esittää tavoitteita tulevalle hallituskaudelle.


Lue Yrittäjän uusi alku –asiakirja

Lue kaikki 2025 -asiakirjat


Lisätietoja:

- lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät, 041 528 5679, tiina.toivonen@yrittajat.fi  
- toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi 
- työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 63 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi