Sähköistysalalle uusi työehtosopimus 1.2.2017 lukien

13.6.2016

Sähkötekniset työnantajat STTA ja Palvelualojen työnantajat PALTA neuvottelivat Sähköalojen ammattiliiton kanssa keskusjärjestöjen kilpailukykysopimukseen perustuvan uuden yhteisen työehtosopimuksen.

Uusi 1.2.2017 voimaan tuleva ”Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus” perustuu tekstiensä osalta pitkälti Sähköistysalan työehtosopimukseen 2015 – 2017. Työehtosopimus on kattava ja tullaan aikoinaan vahvistamaan yleissitovaksi viranomaisten toimesta. 

Työehtosopimusratkaisu sisältää

  • palkkojen 0 %:n korotuksen ajalle 1.2.2017 – 31.1.2018
  • vuotuisen työajan pidennyksen, määrältään 24 tuntia, jos työntekijän viikoittainen säännöllinen työaika on 40 tuntia; osa-aikaisille määrältään suhteutettuna
  • työajan pidennys toteutetaan työntekijän vuotuista ansiotasoa muuttamatta (=nykyisillä vuosiansiolla tehdään lisää 24 tuntia työtä)
  • työehtosopimusta yleissitovuuden nojalla soveltavissa yrityksissä työnantaja voi osoittaa työpäiväksi yhden lauantain + 16 tuntia pidentämällä vuorokautista työaikaa 0,5 h – 4 tuntia; pidennyksen määrä enintään 8 tuntia neljän kuukauden jaksossa. STTA:n ja PALTA:n jäsenyrityksissä työajan pidennyksen toteutustavasta voidaan sopia paikallisesti myös muulla tavalla työntekijöitä edustavan pääluottamusmiehen kanssa.

Aiheesta lisää STUL:n työmarkkinaryhmän sivuilla julkaistussa STTA:n ajankohtaistiedotteessa AT 8/2016:

http://www.stul.fi/fi/jasenyys/tyosuhdeasiaa/at-tiedotteet1/2016/at-82016

Lisätiedot: STUL:n työmarkkinaosaston työsuhdeasiain neuvonta, tyosuhdeasiat@stul.fi , puhelin 09 547 610.

Esa Larsén

Johtaja, työmarkkina- ja lakiasiat