Sähköistysalalla ennakoidaan työvoiman kasvua

28.9.2016

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun tulokset ovat plusmerkkiset kaikilla osa-alueilla.

Vastanneiden keskuudessa vallitseva yleinen optimismi on viimeisen puolen vuoden aikana edelleen vahvistunut. Näkymät ovat sähköurakoitsijoiden osalta seurantajakson parhaiden vuosien tasolla ja sähkösuunnittelijoiden osalta koko suhdannekyselyhistorian parhaat.

Positiivista virettä tuo pitkästä aikaa asuntorakentaminen. Asuntotuotantoa pitää kasvualueena 41 prosenttia vastaajista ja 44 prosenttia uskoo asuntotuotannon tarjoamien työtilaisuuksien pysyvän nykyisellä tasolla. Urakoitsijoiden odotukset ovat parantuneet eniten toimisto- ja liikerakentamisen osalta. Suunnittelijoilla suurimmat odotukset ovat asuntojen korjausrakentamisessa.

Jo useiden vuosien ajan suhdannetiedusteluissa on myönteisimmät odotukset raportoitu koskien korjausrakentamista. Myös tällä kertaa yli 92 prosenttia vastaajista uskoo asuntojen ja muun korjausrakentamisen kasvavan tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena.

Rakentamisen odotuksissa on suurta alueellista vaihtelua. Maakunnista parhaat näkymät ovat Varsinais-Suomessa.

Työkanta kasvussa

Sähkösuunnittelijat kertovat tarjouskyselyjen määrän lisääntyneen, mutta tilanne ei vielä ole yhtä hyvä urakoitsijoiden keskuudessa. Kokonaisuutena tarkastellen 72 prosentilla vastaajista tarjouskyselyiden määrä on kasvanut tai pysynyt ennallaan.

Työkannan osalta kehitys on myönteinen molemmissa vastaajaryhmissä. Työkannan mediaani on 4 kuukautta, joka on kuukauden pidempi kuin keväällä (maaliskuu 2016) toteutetussa kyselyssä. 

Henkilöstössä lisäystarvetta

- Sähköinen talotekniikka on rakentamisen sektorilla vahvimmin kasvava toimiala, joka vastaa mm. nouseviin energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimuksiin. Ala tarjoaa osaaville henkilöille runsaasti mahdollisuuksia työllistyä ja yrittää, sanoo STUL:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen.

Tämän suhdannekyselyn perusteella näyttäisi siltä, että sähköurakoitsijat ja -suunnittelutoimistot aikovat kasvattaa työntekijämääräänsä keskimäärin 4 prosentilla seuraavan puolivuotiskauden aikana.

Yleistä

Rakennusteollisuus RT:n elokuinen suhdanteiden välitarkastus kertoi:
”Rakentamisessa ennakoitua kovempi kasvu. Rakentamisen suhdannekäänne on toteutumassa odotettua jyrkempänä. Kun huhtikuussa Rakennusteollisuus RT ennusti täksi vuodeksi 3,5 prosentin kasvua, elokuisessa välikatsauksessaan se on korottanut ennustetta 6,5 prosenttiin. Nousu jatkuu ensi vuonna, mutta selvästi maltillisempana.”
Sähköistysalan suhdannekyselyn tulokset tukevat rakennusalan optimismia. Kevään tiedustelun tapaan lähes kaikki trendiä kuvaavat käyrät ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan ja joillakin mittareilla mitattuna tilanne on valoisin viiteen vuoteen.

Osallistuminen kyselyyn


Kysely lähetettiin syyskuussa STUL:n ja NSS:n jäsenrekisteristä 1 693 sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 223 yritystä ja vastausprosentti oli 13.

Lisätietoja:
- toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, STUL ry, puh. 09 547 610
- toimitusjohtaja Risto Hiltunen, NSS ry, puh. 0400 712 365

Kyselyn koko raportti, avoimet vastaukset ja graafiset esitykset.
 

Lisätietoja kyselyn toteutuksesta:
- talouspäällikkö Sami Pilkkikangas, STUL ry, puh. 09 547 610.