Sähkö- ja telealan koulutus- ja kehittämispalkinnot julistettu haettavaksi

24.9.2018Sähkö- ja telealan koulutuspalkinto

Koulutuspalkinto myönnetään sähköalalla toimivalle yksityishenkilölle, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut sähköalan koulutuksen kehittämiseen tai yritykselle esimerkillisestä henkilöstökoulutuksesta. Koulutus voi koskea esimerkiksi yrityksen markkinointia, yritystaloutta, työsuojelua, toiminnan laatua, henkilöstön työteknistä osaamista tai uutta tekniikkaa. Palkinto myönnetään jo toteutetun koulutushankkeen perusteella tai uudesta hankkeesta esitetyn suunnitelman perusteella. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa.
Täältä löydät koulutuspalkinnon myöntämisen perusteet.


Sähkö- ja telealan kehittämispalkinto

Sähkö- ja telealan kehittämispalkinto myönnetään joko yritykselle, yhteisölle tai yksityishenkilölle sähkö- ja telealaa edistävästä, merkittävästä teosta, tuotekehityksestä tai innovaatiosta. 
Palkita voidaan esimerkiksi jokin uusi toimintatapa, joka edesauttaa ja opastaa sähkölaitteiden ja uuden tekniikan käyttöä koskevan tiedon viemistä ns. loppukäyttäjille. Palkita voidaan myös uusi, merkittävä tuote tai asennustaparatkaisu. Myös julkaisu, kirja, video, verkkotuote tai muu tallenne voidaan palkita.
Palkinnon suuruus on 3 000 euroa. 
Täältä löydät kehittämispalkinnon myöntämisen perusteet


Vuoden 2018 koulutus- ja kehittämispalkinnot on nyt julistettu haettavaksi.


Voit hakea koulutus- tai kehittämispalkintoa vapaamuotoisella hakemuksella, joka tulee lähettää 5.10.2018 mennessä osoitteeseen:

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö
Asiamies Inka-Liisa Ahokas
PL 55
02601 Espoo

tai

sähköpostitse osoitteeseen inka-liisa.ahokas@stul.fiLisätietoja antaa säätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas, puh. 09 547 610.