RT: Korjausrakentaminen vahvasti eriytynyttä alueittain

30.8.2017

Kerrostalot ja ammattimainen korjausrakentaminen ovat pitkälti keskittyneet elinvoimaisille kaupunkiseuduille. Väestökehitykseltään taantuvat alueet ovat puolestaan pientalovaltaisia, ja niillä korjaustarve painottuu omakotitaloihin. RT tarkastelee korjausrakentamisen teemakatsauksessaan asuinrakennusten korjausrakentamista seutukunnittain.

Korjausrakentamisen markkina on yhtä keskittynyttä kuin uudisrakentaminen, kun verrataan kerrostalojen korjaamista ja uusien asuntojen rakennuslupia. Sekä kerrostalokorjauksista että uusien asuntojen rakentamisesta neljän suurimman kaupunkiseudun osuus nousee 65 prosenttiin.

- Etenkin kerrostalojen putki-, julkisivu- ja kattoremontit ovat alueellisesti painottuneet hyvin voimakkaasti kymmenelle suurelle kasvuseudulle, joilla sijaitsee lähes 80 prosenttia koko kerrostaloasuntokannasta. VTT on arvioinut kerrostaloissa olevan korjaustarvetta vuosina 2016–2025 yhteensä 3,7 miljardin edestä, josta laskelmiemme perusteella leijonanosa kohdistuisi isoille kaupunkiseuduille, RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen toteaa.


Kerrostalo-Suomi ja pientalo-Suomi

Pakarisen mukaan asuinrakennusten korjausrakentamisen kannalta olennaista on huomata asuntokuntien hyvin erilainen talotyyppijakauma kasvavien seutujen sekä väestökehitykseltään paikallaan pysyvien tai taantuvien alueiden välillä. Kasvavilla kaupunkiseuduilla noin 55 prosenttia asuntokunnista asuu kerrostaloissa ja vastaavasti 30 prosenttia erillisissä pientaloissa. Väestökadon kanssa kamppailevilla alueilla yli puolet asuu omakotitaloissa ja vajaat 30 prosenttia kerrostaloissa.

Suomessa on yhteensä noin 1 050 000 omakotitaloa, ja näistä reilu puolet sijaitsee väestökadosta kärsivillä alueilla. Kun koko korjaustarve jaetaan eri alueille omakotitalojen lukumäärän perusteella, muuttotappioalueilla on omakotitaloissa noin 2,5 miljardin korjaustarve vuosittain. Vastaavasti laskettuna kerrostalojen korjaustarve samoilla alueilla on vain noin 750 miljoonaa. Koko maassa omakotitalojen korjaustarve vuosina 2016–2025 on VTT:n arvion mukaan keskimäärin 4,6 miljardia euroa vuosittain, eli valtaosa koko asuinrakennusten korjaustarpeesta.

Lue koko uutinen Rakennusteollisuus RT:n sivustolta

Lataa teemakatsaus