Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi loppuvuonna runsaat 7 prosenttia

13.3.2017

Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2016 loka-joulukuussa 7,4 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin kasvua oli saman verran. Rakentamisen myynnin määrä kasvoi vuoden 2016 loka-joulukuussa 4,8 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)


Liikevaihto kasvoi edelleen jokaisella rakentamisen toimialalla. Kasvu oli voimakkainta talonrakentamisessa, jossa liikevaihtoa kertyi 10,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen liikevaihto 1,1 prosenttia.
Vuonna 2016 rakennusyritysten liikevaihto kasvoi yhteensä 8,6 prosenttia edellisvuodesta.

Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi loka-joulukuussa talonrakentamisessa 7,5 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 4,2 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisessa kasvu oli 0,5 prosenttia.

Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Lähde: Tilastokeskus tilastojulkistus 13.3.2017