Liesivahti ennakoi vaaran ja katkaisee sähkön

24.5.2016

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitettu liesivahti toimii ennakoivasti varoittamalla vaarasta ja katkaisee sähkölieden syötön tarvittaessa, mutta se mahdollistaa ruuan valmistuksen.

Turvallisuusstandardin SFS-EN 50615 mukainen liesivahti parantaa lieden käytettävyyttä ja luotettavuutta. Jos standardin mukainen liesivahti asennettaisiin sekä olemassa oleviin että uusiin asennuksiin, voitaisiin estää huomattava osa sähköliesien huolimattomasta käytöstä johtuvista hälytystehtävistä ja onnettomuuksista.

Standardin noudattaminen on vapaaehtoista, mutta sen ansiosta markkinoilla olevien liesivahtien vaatimukset ovat yhtenäiset. Se laskee myös liesivahtien hintaa. Näiden pitäisi lisätä liesivahtien käyttöä. Viranomaisvaatimuksilla taas voidaan lisätä liesivahtien käyttöä erityisesti riskikohteissa, kuten tuetun asumisen ja kotihoidon asunnoissa, mutta tarvittaessa myös yksityiskodeissa.

Liesipalojen ehkäisyyn on kiinnitetty huomiota eurooppalaisessa kotitaloussähkölaitteiden turvallisuudesta vastaavassa komiteassa CENELEC TC 61. Sen työhön ja standardien kehittämiseen osallistuvat suomalaiset liesiasiantuntijat SESKOn komitean SK 61 kautta erittäin aktiivisesti.

SESKOn aloitteesta eurooppalainen liesistandardi (EN 60335-2-6) uudistettiin siten, että liesivahtistandardin (EN 50615) mukaisten suojalaitteiden käyttäminen sallitaan liesissä. Näin uudistettu standardi julkaistiin vuoden 2015 lopussa.

Sähköalan kansainvälinen standardointijärjestö International Electrotechnical Commission julkaisee maailmanlaajuisia sähköteknisen alan IEC-standardeja, jotka eurooppalainen CENELEC-järjestö vahvistaa EN-standardeiksi tarvittavin täydennyksin ja muutoksin. Suomen sähkötekninen standardointijärjestö SESKO saattaa EN-standardit yhtäpitävinä kansallisiksi SFS-EN-standardeiksi sen mukaan kuin ETA-sopimus ja muut järjestöjen väliset sopimukset sitä edellyttävät.
 

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Juha Vesa, SESKO ry, puh. +358 9 6963 958, mobiili +358 45 657 8661