Ledituotteita koskevat oleelliset standardit kertavilkaisulla

10.5.2016

Ledituotteet syrjäyttävät perinteiset valonlähteet. Kun on kysymys uudesta teknologiasta, tarvitaan turvallisuusstandardointia ja suomenkielistä terminologiaa. Termistön vakiintuminen selkeyttää viestintää valmistajien, maahantuojien, myyjien ja käyttäjien kesken.

SESKO ja Suomen Standardisoimisliitto SFS ovat koonneet ledivalaisimia ja –valonlähteitä sekä niihin liittyviä lisälaitteita koskevat turvallisuus- ja suorituskykystandardit verkkokaupan sivulle ryhmiteltynä tuotteittain.

Tästä linkistä leditietoon

Luettelosta näet oleelliset standardit, joita noudattamalla varmistat, että tuotteesi täyttää eurooppalaisen lainsäädännön vaatimukset. Ledeistä ja niiden standardoinnista voit lukea myös SESKOn sivulta täältä.  


Kevään 2016 uutuuksia ovat  SFS-EN 62504 Yleisiin valaistustarkoituksiin käytettävät ledituotteet. Termit ja määritelmät sekä SFS-EN 60598-1 Valaisimet. Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit.Lisätietoja valaistus- ja valaisinalueen standardeista antaa SESKOssa Juha Vesa.