EPBD standardit päivittyvät ja laajenevat maailmanlaajuisiksi

30.11.2016

Rakennukset kuluttavat noin 40 % kaikesta energiasta. Energiatehokkuusstandardit tarjoavat ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa uudis- ja korjausrakentamiseen sekä asumismukavuutta unohtamatta vähentää energiankulutusta.

Rakennusten energiantarve saadaan vähentymään soveltamalla uusiutuviin energialähteisiin perustuvia ja energiatehokkaita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä sekä käyttämällä älykkäitä teknologioita ja innovatiivisia ratkaisuja. Energiatehokkuusstandardit (ns. EPBD-standardit) ovat laskentastandardeja energiatehokkuudeltaan parhaiden ja soveltuvien ratkaisujen löytämiseksi.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. Vuoden 2015 aikana lausunnolla oli noin 50 rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvää standardia ja nyt standardit on saatu loppuäänestykseen ja vuonna 2017 julkaisuun. Lisäksi EPBD-projekti laajenee ISOn kanssa tehtävään yhteystyöhön (ISO TC 205, ISO TC 163). Tavoitteena on siirtää kaikki EPBD- standardit maailmanlaajuisiksi standardeiksi ja numeroida ne uudestaan 52XXX-sarjaan.

Kokonaisuudessaan EPBD pakettiin kuuluu n. 50 standardia jakaantuen aiheisiin:


◾ Yleinen (over-arching) – CEN/TC 371 Energy Performance of Buildings project group & ISO TC 163 Thermal performance and energy use in the built environment
◾ Ilmastointi - CEN/TC 156 Ventilation for buildings
◾ Lämmitys - CEN/TC 228 Heating systems and water based cooling systems for buildings
◾ Rakennusautomaatio - CEN/TC 247 Building automation, control and building management
◾ Eristeet - CEN/TC 089 Thermal performance of buildings and building components
◾ Valaistus - CEN/TC 169 Light and lighting systems

Standardeissa on hyödynnetty ns. moduulirakennetta, jonka avulla eri standardit voidaan liittää toisiinsa ja toisaalta kansallisesti voidaan hyödyntää jo olemassa olevia määräyksiä tai ottaa huomioon eri maiden erityispiirteitä ilmastossa tai rakennuskannassa.

Kenelle standardit ovat tarkoitettu?

EPBD-standardit ovat työkaluja, joita käyttämällä voidaan saavuttaa rakennuksilta edellytettävät energiatehokkuusvaatimukset. Laskentastandardeja hyödyntäviä tahoja ovat esimerkiksi rakennusteollisuus (rakentaminen, remontointi, valmistus, asennus, valvonta, tarkastukset), lainsäätäjät ja muut viranomaiset, kiinteistövälitys, rakennusten omistajat, konsultit, ohjelmistotalot sekä tutkijat. Rakennusmateriaalien ja asennustarvikkeiden valmistajien ja rakennusten suunnittelusta vastaavien kannalta EPBD-standardit ovat tärkeitä työkaluja, koska ne tarjoavat menettelyt sisällyttää tuotekuvauksiin yksiselitteistä tietoutta tuotteiden energiankulutuksesta.

Rakennusten energiatehokkuuden arviointia tehdään useista eri syistä:
- rakentamismääräysten täyttymisen arviointi

- kiinteistökaupan läpinäkyvyys energiatodistusten muodossa

- rakennusten ja taloteknisten järjestelmien energiatehokkuuden seuranta ja hallinta

- korjaus- ja uudisrakentamisen eri vaihtoehtojen energiatehokkuuden ja

- käyttökustannusten arviointi.

EPBD standardit ja tekniset raportit sekä korvaavuudet.

 

Lisätiedot: Kimmo Konkarikoski, METSTA, puh. (09) 192 3344

 

METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry on vuonna 2007 perustettu yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys.METSTA vastaa teknologiateollisuuteen kuuluvien kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, talotekniikan sekä energianhallinnan standardisoinnista, tarkoituksenaan edistää osaltaan suomalaisen kone- ja metalliteollisuuden kilpailukykyä sekä alan ja käyttäjien turvallisuutta.Lisätiedot: www.metsta.fi