Energian kokonaiskulutus laski, kasvihuonepäästöjen lasku jatkuu

7.12.2016

Tilastokeskuksen tilastojulkistuksia

Energian kokonaiskulutus laski vuonna 2015

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,30 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2015, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 82,5 terawattituntia (TWh), joka oli prosentin edellisvuotta vähemmän. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 2 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden käyttö laski 8 prosenttia. Puupolttoaineet pysyivät suurimpana energialähteenä vaikka niiden käyttö laski 2 prosenttia.
Lue koko tilastojulkistus

 

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen lasku jatkuu

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2015 vastasivat 55,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2-ekv.) ollen 16 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 1990. Päästöjen trendi on ollut laskeva vuodesta 2004 lähtien. Vuoteen 2014 verrattuna kokonaispäästöt laskivat 6 prosenttia ja päästökaupan ulkopuoliset päästöt prosentin. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittavat EU:n vuodelle 2015 asettaman päästökiintiön 0,8 miljoonalla tonnilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen EU:n komissiolle 15. tammikuuta 2017 mennessä lähetettävään ennakkoraporttiin vuoden 2015 päästöistä.
Lue koko tilastojulkistus