EcoDesign direktiivi asettaa uusia ehtoja sähkölämmitykselle

20.12.2017

TIEDOTE TARKENNETTU 27.12.2017

EcoDesign on puitedirektiivi, jonka perusteella tuoteryhmille laaditaan tuoteryhmäkohtaiset asetukset. Lämmitysjärjestelmiä koskevassa asetuksessa jokaiselle lämmitysmuodolle on määritetty vähimmäisvaatimukset vuosihyötysuhteelle.


1.1.2018 alkaen kotitalous- ja kaupalliseen käyttöön lämmitysjärjestelmille on tulossa uusia ehtoja. Asetus koskee ihmisten lämpöviihtyvyyttä tuottavia sähköisiä lämmitysjärjestelmiä. Kotitalouskäytössä ehdot koskevat paikallisia tilalämmittimiä, joiden nimellislämpöteho on enintään 50 kilowattia, ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja paikallisia tilalämmittimiä, joissa tuotteen tai yhden lohkon nimellislämpöteho on enintään 120 kilowattia. Asetuksen ulkopuolelle jää lämmitysjärjestelmät sulanapito- ja kuivatustarkoituksia varten sekä eläinten käyttämät tilat.

Sähkölämmityksen kohdalla kaapelilla toteutetun lattialämmitysjärjestelmän perinteinen on-off termostaatti ei täytä asetuksen vaatimusta vuosihyötysuhteelle. Tästä johtuen vuoden 2018 alussa markkinoille tulee saattaa asetukseen piiriin kuuluvia kaapelilla toteutettuja sähköisiä lattialämmitysjärjestelmiä, joissa on viikkokelloajastin ja lisäksi yksi seuraavista ominaisuuksista: avoimen ikkunan tunnistin, etäohjaus (esim. älypuhelimella) tai mukautuva käynnistyksen ohjaus eli käytännössä viikkokelloajastimen ohjaus siten, että tiettyinä aikoina tilassa on haluttu lämpötila.

Suotava on, että tuotteisiin on 1.1.2018 jälkeen merkittävä valmistajan tai maahantuojan toimesta käyttötarkoitus eli miten kyseistä tuotetta voi käyttää (esimerkiksi: ”Ei saa asentaa ihmisten käytössä olevien tilojen sähköisiin lattialämmityksiin”) sekä ohjeteksti kuinka hajautettu tai älykäs järjestelmä kokonaisuudessa rakennetaan vastamaan asetuksen vaatimuksia (mikäli kyseessä on esimerkiksi lämmityksen KNX ohjaus).
EcoDesign direktiivi koskee markkinoille saattoa, osa perinteisistä on-off termostaateista poistuu markkinoilta. Mutta koska asetuksen ulkopuolelle on jätetty vesikiertoinen lattialämmitys, sulanapito- ja kuivatustarkoitukset sekä eläinten käyttämät tilat, perinteisiä on-off termostaatteja tullaan edelleen myymään. Tällöin suunnittelijan, urakoitsijan, asentajan tulee olla tarkkana millaisissa tapauksissa markkinoilla olevia on-off termostaatteja saa jatkossa asentaa. Käytännössä tämä tarkoitta sitä, että vuoden 2018 alusta:

- ei voi asentaa perinteisiä on-off termostaatteja, jotka ohjaavat ihmisten lämpöviihtyvyyteen tarkoitettuja sähköisiä lattialämmitysjärjestelmiä vaan termostaatin tulee pitää sisällä myös asetuksen vaatimat ominaisuudet (viikkokelloajastin ja yksi seuraavista ominaisuuksista: avoimen ikkunan tunnistin, etäohjaus tai mukautuva käynnistyksen ohjaus);
- saa asentaa perinteisiä on-off termostaatteja, jotka ohjaavat ihmisten lämpöviihtyvyyteen tarkoitettuja sähköisiä lattialämmitysjärjestelmiä siten, että lämmitysjärjestelmä kokonaisuudessa täyttää asetuksen vaatimat ominaisuudet, näin olleen puhutaan hajautetuista tai älykkäistä järjestelmistä, joissa asetuksen vaatimat ominaisuudet sijaitsevat muualla, kun termostaatissa, esimerkiksi sähkökeskuksessa, pilvipalvelimella tai vaikka älypuhelimessa;
- saa asentaa perinteisiä on-off termostaatteja, kun kyseessä on vesikiertoinen lattialämmitys, sulanapito- ja kuivatustarkoitukset sekä eläinten käyttämät tilat;
- perinteisiä asetukseen piiriin kuuluvia on-off termostaatteja, jotka ohjaavat ihmisten lämpöviihtyvyyteen tarkoitettuja sähköisiä lattialämmitysjärjestelmiä voi tilata tukkuihin vielä 31.12.2017, varastot voi myydä loppuun, kyseisiä myytävinä olevia perinteisiä on-off termostaatteja saa myös asentaa.

Urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja tukkureiden on huomioitava, että valmistaja vastaa tuotteiden vaatimusten täyttymisestä. Kaikkea mitä markkinoilta löytyy, voi asentaa ja myydä eteenpäin. Kuitenkin jatkossa urakoitsijoiden ja asentajien on huolehdittava siitä, että loppuasennus eli järjestelmä kokonaisuudessa täyttää asetusten vaatimukset. Tällöin urakoitsijan tai asentajan tulee noudattaa laitevalmistajan tuotekohtaisia ohjeita ja teknisiä suunnitelmia (suunnittelijan tulee noudattaa asetuksen vaatimuksia suunnitelmien laatimisessa), joissa opastetaan muun muassa missä yhteydessä ja millaisen järjestelmän osana perinteisiä on - off termostaatteja voidaan asentaa.


Sähkölämmitysfoorumi ry