Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi vuoden 2017 toisella neljänneksellä

24.10.2017

Tilastokeskuksen mukaan uusien yritysten määrä lisääntyi 1,9 prosenttia vuoden 2017 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännesAloittaneet yritykset 2. neljännes 2017

Tilastokeskuksen mukaan 7 309 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 1,9 prosenttia verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 7 171 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,0 prosenttia vuoden 2017 toisella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 166 uutta yritystä eli 16,0 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti 1 017 (13,9%) ja kaupan toimialalla 980 (13,4%) uutta yritystä. Verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten kaupan toimialalla (-112).

Maakunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2017 toisella neljänneksellä eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 718. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (656) ja Varsinais-Suomessa (608). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,3%) ja Keski-Suomessa (2,2%). Verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Keski-Suomessa (74) ja väheni eniten Etelä-Savossa (-37).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2017 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 571) ja seuraavaksi eniten Tampereen (527) ja Turun (404) seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Itä-Lapin seutukunnassa (3,1%). Verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingin seutukunnassa (67) ja väheni eniten Turun seutukunnassa (-35).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2017 toisella neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä (1 396), seuraavaksi eniten Espoossa (404), Tampereella (312), Vantaalla (303) ja Turussa (263). Vuoden 2016 toiseen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (69) ja väheni eniten Oulussa (-34).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2017 toisella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 577 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 3 164 osakeyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 48,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 43,3 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lue koko tilastojulkistus