Asennussuositukset 2007

3/2007, Kipsilevyseinien palokestoisuus, 11.6.2007

2/2007, Museotilojen kiinteästi asennetut valaistusjärjestelmät, 11.6.2007

1/2007, Putkettoman uppoasennuksen käyttö ulkotiloissa, 11.6.2007


Suositus 3/2007:

Kipsilevyseinien palokestoisuus (11.6.2007)Kysymys:

Miten tulee asennukset toteuttaa kipsilevyrakenteisissa seinissä/katoissa, joissa kipsilevy on asennettu rakenteellisesti toteuttamaan tietyn palonkestoisuusluokan esim. EI 30? Voiko yleensä käyttää rasiointeja uppoasennuksessa vai onko ainoastaan pinta-asennus sallittua? Tällaista rakennetta on käytetty esim. pientaloissa autotallin ja asunnon välisissä seinissä ja autotallin katossa samoin kuin rivitalojen huoneistojen välisissä seinissä.

Suositus:

Palo-osastointia ei saa heikentää. Tästä yleensä seuraa, ettei normaalia uppoasennusrasiointia voi käyttää kyseisissä rakenteissa.


Suositus 2 / 2007:
Museotilojen kiinteästi asennetut valaistusjärjestelmät (11.6.2007)


Kysymys:

Tuleeko museotilojen kiinteästi asennetut valaistusjärjestelmät toteuttaa standardin SFS 6000-7-711 mukaisesti, kun valaistusjärjestelmä mahdollistaa siirrettävän valaisimen käytön.

Suositus:

Valaistusjärjestelmien asennuksia ei tarvitse toteuttaa standardin SFS 600-7-711 mukaisesti, vaan asennukset voidaan toteuttaa normaaleja sisäasennustapoja noudattaen. Kyseinen standardi koskee ainoastaan tilapäislaitteistoja.


Suositus 1 / 2007:
Putkettoman uppoasennuksen käyttö ulkotiloissa (11.6.2007)

Kysymys:

Saako kaapelin asentamista rakenteisiin asennustapaa rasiointeineen (putketonta uppoasennusta) käyttää ulkoseinissä ulkoverhouksessa (tiili, lauta, yms.)? Valmistaja ilmoittaa koje-/jakorasian kaapelinysän olevan kotelointiluokaltaan IP 20.

Suositus:

Ulkotiloissa voidaan rakennuksen rakenteiden tms. avulla suojata sähköasennuksia ympäristön vaikutuksilta. Eristettyjen johtimien asentaminen putkeen tai ns. putketon uppoasennus sallitaan, jos asennus on suojattu ulkotilan olosuhteilta rakenteiden ja sähkölaitteiden koteloinnin yhdistelmällä.

Kirjaudu jäsensivuille