Miten urakoitsijat tuntevat SFS 6000 muutokset

2/2008

Helmikuun Sähkömaailmassa tiedusteltiin Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n jäseniltä, tuntevatko he standardin SFS 6000 uudistuksen, mitä mieltä he ovat uudistuksesta ja mitä seuraamuksia he ajattelevat uudistuksesta tulevan. Lisäksi jäseniltä kyseltiin, ovatko he tiedottaneet muutoksista ja ovatko kouluttaneet työntekijöitään. 

Kysely lähetettiin 1 533:lle jäsenelle, joista 187 vastasi. Vastausprosentiksi muodostui siten 12.

 


Sähköalan uutiset; tietoa pienrakentajille ja kiinteistö- ja rakentamisalalle; tietoa opiskelijoille

Ammattitaitoa kehittävät tuotteet ja palvelut

www.sahkoinfo.fi/severi.fi - Sähköisen talotekniikan ST-kortit, lomakkeet, säädöstiedot ja ohjelmistot

Hae sähkö- ja teleurakoitsijaa. Voit hakea alueen tai yrityksen toimialan mukaan.

Kirjaudu jasensivuille