Sähköala uskoo rakentamisen hiljenemiseen

11.4.2008

* tämä tiedote  ja lisäksi kuviot kohdassa suhdannekuva (huhtikuu 2008)

 

Sähköurakoitsijat ja suunnittelijat uskovat selvään suhdannekäänteeseen alaspäin. Mitään äkkijarrutusta ei kuitenkaan ole näkyvissä, sillä lähes 60 prosenttia vastaajista uskoo rakentamisen määrän säilyvän ennallaan. Vastaajista 31 prosenttia otaksuu rakennustuotannon vähenevän tulevana puolivuotiskautena. Odotukset ovat selvästi heikentyneet viime keväästä.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan suhdannehuippu oli keväällä 2006, jolloin odotukset rakentamisen kasvusta olivat korkeimmillaan.

Usko uudisrakentamiseen loppunut, korjausrakentamista riittää

Toimisto- ja liikerakentamisen, teollisuusrakentamisen, julkisen rakentamisen ja asuntotuotannon odotukset ovat edelleen negatiiviset, kun vähenemiseen uskovia vastaajia on enemmän kuin kasvua odottavia. Vielä viime keväänä sähköurakoitsijat jaksoivat uskoa asuntorakentamiseen, mutta nyt usko siihenkin on romahtanut ja viimekeväinen lievästi positiivien saldoluku on romahtanut -49:ksi.

Korjausrakentamisessa sentään näyttää sähköalallakin riittävän töitä. Asuntojen korjausrakentamisen kasvuun tulevana puolivuotiskautena uskoo lähes 40 prosenttia vastaajista ja muun korjausrakentamisen arvelee kasvavan 32 prosenttia vastaajista. Korjausrakentamistenkin odotukset ovat kuitenkin heikentyneet viime kevääseen verrattuna.

Vastaajien työkantatilanne on lähes samalla tasolla kuin vuosi sitten. Vastaajista 73 prosenttia arvelee henkilöstömääränsä olevan puolen vuoden kuluttua samalla tasolla kuin nyt, mutta 18 prosenttia arvioi henkilöstönsä määrän olevan puolen vuoden kuluttua suurempi kuin nyt.

Tarjouskyselyjen väheneminen pessimismin syynä

Tarjouskyselyjen määrä verrattuna niiden määrään kolme kuukautta taaksepäin oli yli puolella vastaajista samalla tasolla. Saldoluvulla -5,8 mitattuna kehitys on laskeva. Tulos on vuodesta 2003 alkaen tehtyjen kyselyiden aikana ollut kevään kyselyssä aina plussalla, nyt se oli ensimmäisen kerran miinuksella.

Niukka enemmistö olettaa yritystoiminnan tuloksellisuuden kääntyvän kuluvana vuonna huonompaan suuntaan. Tulosodotukset ovat keväästä 2004 saakka olleet positiiviset, mutta nyt ne kääntyivät lievästi negatiiviseksi.

STUL ry:n talouspäällikkö Martti Ylimaula hieman ihmettelee syytä sähköurakoitsijoiden melko pessimistisiin odotuksiin.

- Ilmeisesti tarjouspyyntöjen väheneminen on tähän syynä. Tilastojen mukaanhan rakentamisen vuosi ei ole alkanut kovin huonosti. EK:n luottamusindikaattorin mukaan rakentamisen luottamus pysyi maaliskuussa vahvana, vaikka se heikentyikin helmikuusta, ja Sähkötukkuliikkeiden mukaan sähkötarvikekauppa on alkuvuonna kasvanut lähes viisi prosenttia.

- Tässä valossa tuntuu siltä, että kyselyn pessimistisistä vastauksista huolimatta sähköurakoitsijoilla ja -suunnittelijoilla riittäisi töitä.

 TIEDOTE JA KUVIOT


Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, puh. (09) 5476 1409 tai
talouspäällikkö Martti Ylimaula, puh. (09) 5476 1206
Sähköala.fi -

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry – www.stul.fi
Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry – www.nssoy.fi

 

 


Sähköalan uutiset; tietoa pienrakentajille ja kiinteistö- ja rakentamisalalle; tietoa opiskelijoille

Ammattitaitoa kehittävät tuotteet ja palvelut

www.sahkoinfo.fi/severi.fi - Sähköisen talotekniikan ST-kortit, lomakkeet, säädöstiedot ja ohjelmistot

Hae sähkö- ja teleurakoitsijaa. Voit hakea alueen tai yrityksen toimialan mukaan.

Kirjaudu jasensivuille