Ajankohtaista 2008

10.12.2008
Uudet tunnukset jäsensivuille
STUL.fi-sivut uusitaan 15.12. Samalla muuttuvat jäsensivujen käyttäjätunnukset. Katso ohjeita.

9.12.2008
Sähköurakoitsijat paikallisilla rakennusmessuilla myös vuonna 2009.
Talven ja kevään aikana messuosastoja on ainakin kymmenellä paikkakunnalla.

20.11.2008
Sähköalan koulutuspalkinto Jarmo Lindqvistille
Viljakkalalainen Jarmo Lindqvist on saanut tämänvuotisen Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön koulutuspalkinnon.

21.10.2008
Sähköalan työkannat kunnossa vuoden loppuun – 2009 vapaata pudotusta 

Sähköurakoitsijoiden työkannat loppuvuodelle ovat vielä kunnossa ja vuoden 2008 tulokset muodostuvat hyviksi. Ensi vuoden alusta lähtien ala odottaa rajua volyymin laskua.

22.9.2008
Janne Skogberg AIE:n varapuheenjohtajaksi
Janne Skogberg valittiin AIE:n varapuheenjohtajaksi Luxemburgissa pidetyssä kokouksessa 19.9.2008.

28.8.2008
Sähköinsinööritoimisto Ylä-Sulkava on Vuoden sähkösuunnittelija 
RAKLI ja STUL luovuttivat palkinnon 28.8. Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaarissa...

22.8.2008
KIRA-foorumin toimittajailtapäivä herätti kiinnostusta
Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi järjesti alan toimittajille raitiovaunuajelun ja miniseminaarin, jossa pureuduttiin kaupunkirakentamisen haasteisiin ja rakennusten energiatehokkuuden kulmakiviin. Myös STUL on aktiivisesti mukana KIRA-foorumin toiminnassa. 

20.8.2008
Kysely yrittäjien kesälomista ja lomajärjestelyistä
Sähkömaailma kysyi STUL:n jäseniltä, miten paljon he viettävät kesälomaa, miten kesäloma vaikuttaa yrityksen toimintaan, miten yritystä hoidetaan lomakauden aikana ja miten työntekijöiden lomista sovitaan. 

6.8.2008
Sähkögolfin tulokset. Alan uutiset muutenkin ensimmäisenä Sähköala.fi:ssä

12.6.2008
Kysely tapaturmatietoudesta jne 
Sähkömaailma kysyi sähkö- ja teleurakoitsijoilta, mistä he olivat saaneet sähköammattilaisten tapaturmia koskevaa tietoa, mihin seikkoihin...

12.6.2008
STUL:n jäsenyrityksillä huipputulokset
V 2007 huippusuhdanne toi Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenyrityksille huipputulokset. Liiton teettämään kannattavuustutkimukseen...

2.6.2008
STUL:n jäsenten liikevaihdot kasvoivat  2007
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton varsinaisten jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 17 prosenttia vuonna 2007. Jäsenyritysten ilmoittama yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2007 oli 2 340 miljoonaa euroa.

27.5.2008
Urakoitsijoiden mielipiteet henkilökohtaisen palkanosan (HPO) järjestelmästä ja sen ylläpidosta sekä kehityskeskusteluista

17.4.2008
Maxisat  Networks on Vuoden sähköurakoitsija
Vuoden sähköurakoitsijaksi on valittu helsinkiläinen Maxisat Networks Oy. Nimitys julkistettiin Sähköurakoitsijapäivillä Tampereella.

11.4.2008
Sähköala uskoo rakentamisen hiljenemiseen
Alan suhdannekysely: sähköurakoitsijat ja suunnittelijat uskovaat selvään suhdannekäänteeseen alaspäin.

3.4.2008
Asuinkiinteistöjen monipalveluverkot -opas Sähköala.fi:ssä
Uusi opas
antaa  tietoja ja ohjeita asuinkiinteistöjen tietoliikenne- ja viestintäverkkoihin ja - palveluihin liittyvistä asioista. Näistä verkoista käytetään oppaassa nimitystä monipalveluverkot.

17.4.2008
Urakoitsijoiden pätevyydet ja laatujärjestelmät
Sähköurakoitsijoilta tiedusteltiin, minkälaisia pätevyyksiä ja laatujärjestelmiä heidän yrityksellään on, mitä hyötyä pätevyyksistä on ja miten he näkevät pätevyyksien merkityksen tulevaisuudessa. 


18.2.2008
Miten urakoitsijat tuntevat SFS 6000 muutokset
Sähkömaailma tiedusteli sähköurakoitsijoilta, tuntevatko he standardin SFS 6000 uudistuksen, mitä mieltä he ovat uudistuksesta ja mitä seuraamuksia he ajattelevat uudistuksesta tulevan.  


13.2.2008
Teleurakoinnin ilmoitusvelvollisuus poistui
Samalla teleurakointiin tulee lisää teknisiä vaatimuksia. Pätevät teleurakoitsijat löytyvät Seti Oy:n rekisteristä. 

7.2.2008
Minkälaisia ulkopuolisia osto- ja vuokrapalveluja urakoitsijat käyttävät
Sähkömaailma kysyi sähköurakoitsijoilta


22.1.2008
STUL, Sähköinfo ja Seti Oy Jyväskylän messuilla osastolla D-200


11.1.2008
Sähköurakoitsijat mukana paikallisilla rakennus- ja omakotimessuilla 2008 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n alueosastot markkinoivat jäsentensä palveluita ja osaamista useilla rakennus- ja omakotimessuilla keväällä 2008.

 


Sähköalan uutiset; tietoa pienrakentajille ja kiinteistö- ja rakentamisalalle; tietoa opiskelijoille

Ammattitaitoa kehittävät tuotteet ja palvelut

www.sahkoinfo.fi/severi.fi - Sähköisen talotekniikan ST-kortit, lomakkeet, säädöstiedot ja ohjelmistot

Hae sähkö- ja teleurakoitsijaa. Voit hakea alueen tai yrityksen toimialan mukaan.

Kirjaudu jasensivuille